Solunum Sistemi Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Solunum Sistemi ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Solunum Sistemi konusuna  hakim olmak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanız için sayfamızda Solunum Sistemi ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı.

Solunum Sistemi 

1.

İnsan vücudundaki kan, içindeki oksijenin hızla azalmaya başladığı bir zamanda nereden geçmekte olabilir?

A) Akciğer alveollerinden

B) Kılcal damarlardan

C) Akciğer toplardamarından

D) Ana toplardamarlardan

E) Ana atardamarlardan

 1982-ÖSS

1.

İnsan kanı akciğerlerden geçerken O2 bakımından zenginleşir. Dokulardan geçerken O2 oranı azalırken CO2 oranı artar.

Akciğer toplar damarının haricindeki bütün toplardamarlar kirli kan taşıdığına göre O2 oranı azdır. Ama azalma işlemi dokulardan geçerken olur. Kanı dokular arasından geçiren yapılar ise kılcal damarlardır. Akciğer alveollerinin etrafı da kılcallarla sarılıdır. Ama kan buradan geçerken O2 miktarı azalmaz, hızla artar.

Cevap – B


2.

Aşağıdakilerden dördü doğruluğu kolaylıkla denetlenebilen birer gözlem, bir tanesi ise bu gözlemlere dayanarak ulaşılabilecek bir sonuç niteliğindedir.

Bu sonuç hangisidir?

A) Yükseklerde yaşayan memelilerin nabızları daha hızlıdır.

B) Yükseklerde yaşayan memelilerin kanında daha fazla alyuvar vardır.

C) Yükseklerde yaşayan memeliler daha çok oksijene muhtaçtır.

D) Yükseklerde yaşayan memeliler daha sık soluk alıp verir.

E) Yükseklerde yaşayan memelilerin kan basınçları daha fazladır.

1983-ÖSS

2.

Yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı azalır. Vücut homeostasinin korunabilmesi için,

–   Kanda alyuvar sayısı artar.

–   Yeterli oksijenin alınıp, metabolizma sonucu oluşan CO2 atılabilmesi için soluk alıp-verme hızlanır.

–   Buna bağlı olarak kan basıncı ve nabız sayısı artar.

Vücutta meydana gelen bu değişiklikler, yükseklerde yeterli
oksijenin bulunmamasından dolayı ortaya çıkmaktadır.

Cevap – C


3.

Hızlı hareket yapan bir kimsede, kan dolaşım hızı, dışarıya verilen karbondioksit miktarı ve dokulara taşınan oksijen miktarı bakımından aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

Kan dolaşım hızı Dışarıya verilen
CO2 miktarı
Dokulara taşınan
O2 miktarı
A) Değişmez Azalır Artar
B) Değişmez Artar Azalır
C) Artar Azalır Artar
D) Artar Değişmez Değişmez
E) Artar Artar Artar

1986ÖSS

3. 

Hızlı hareket yapmak kas metabolizmasını hızlandırır. Bunun sonucu olarak;

–   Tüketilen O2 miktarı artar.

–   Oluşan CO2 miktarı artar.

–   Kanda pH düştüğü için kan dolaşım hızı artar.

Ayrıca kaslar damarları sıkıştırarak da dolaşımını hızlandırır.

–   Soluk alıp verme sıklaşır.

Cevap – E


4.

Atmosferdeki oksijenin azalması temelde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu için insan yaşamını tehlikeye sokar?

A) Hücrelerde meydana gelen boşaltım madde miktarının artmasına

B) Kan dolaşım hızının azalmasına

C) Soluk alıp vermenin hızlanmasına

D) Metabolizmada gerekenden daha az enerji üretilmesine

E) Vücut basıncının artmasına

1990ÖSS

4.

Daha önceki çözümlerde de bahsedildiği gibi, insan kanındaki alyuvar miktarı ortamın O2 oranına göre artıp azalabilmektedir.

Eğer atmosferin O2 oranı azalırsa alınacak O2 miktarı da azalır. Bunun sonucunda metabolizma hızı yavaşlar. Eğer kanda alyuvar sayısı artırılarak yeterli O2 alınamaz ise insan yaşamı tehlikeye girebilir.

Bu durumda alyuvar sayısı artmasından dolayı kan basıncı bir miktar artar ama buna vücut bir süre sonra adapte olabilir.

Cevap – D


5.

Deniz kenarından gelerek, yüksek bir dağda yaşamaya başlayan bir insanda, aşağıdaki uyumlardan hangisi en son gerçekleşir?

A) Kanda alyuvar sayısının artması

B) Kan basıncının artması

C) Soluk alıp vermenin artması

D) Nabız sayısının artması

E) Kalp atış sayısının artması

1994ÖSS

5.

Yükseklere çıkıldıkça sırasıyla şu değişmeler gerçekleşir :

1.  Atmosferin O2 oranı azaldığı için soluk alıp verme sıklaşır.

2.  Kalp atış sayısı artar.

3.  Kan basıncı artar.

4.  Nabız sayısı artar.

Bütün bunların normale dönmesi için kemik iliğinden, dalaktan ve karaciğerden kana alyuvar verilir. Böylece kandaki alyuvar sayısı artar ve vücut ortamına adapte olur. Buna göre en son gerçekleşen olay alyuvar sayısının artmasıdır.

Cevap – A


6.

İnsanda,

I. Oksijenin hemoglobinden ayrılması

II. Bazı yıkım (yadımlama) ürünlerinin dış ortama atılması

III. Karbondioksidin hemoglobine bağlanması

olaylarından hangileri akciğerlerin görevidir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                 C) Yalnız III

D) I ve II                    E) I ve III

1999ÖSS

6.

İnsanda oksijenin hemoglobinden ayrılması doku kılcallarında gerçekleşir Aynı yerde doku hücrelerinden gelen karbondioksit hemoglobine bağlanarak akciğerlere taşınır.

Solunum sonucu oluşan yıkım ürünlerinden H2O ve CO2 nin dış ortama atılması akciğerler tarafından gerçekleştirilir.

Cevap – B


7.

İnsan kanında bulunan olgun alyuvarlar,

l. Karbondioksit bağlama

ll. DNA sentezi yapma

lll. Antikor sentezleme

olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?

A) Yalnız l                 B) Yalnız ll                  C) Yalnız lll

D) l ve lll                   E) ll ve lll

1999ÖSS

7.

İnsan kanındaki alyuvarlar, olgunlaşma sürecinde çekirdeklerini ve birçok organelini kaybederler.

Bunun için, DNA sentezi yapma ve bölünme yetenekleri yoktur.

Antikor üretmeyi ise, akyuvarlar ve diğer bazı özel dokular yapar.

Alyuvarlar CO2 yi alarak H2O ile birleştirirler. Bir miktarını da hemoglobine bağlayarak taşırlar. Bu sayede kanın pH sının dengede kalmasını sağlarlar.

Cevap – A


8.

Bir sporcunun koşmaya başlamasından hemen sonra,

I. soluk alıp-verme merkezlerinin uyarılması,

II. dokularda karbondioksit miktarının artması,

III. kanda karbondioksit miktarının artması

durumlarının, ortaya çıkışlarına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III                  B) II, I, III                  C) II, III, I

D) III, I, II                 E) III, II, I

2002ÖSS

8.

Koşmaya başlayan bir insanda metabolizma hızlanır. Metobolizmanın hızlanması ATP üretilmesinin artmasına bağlıdır. ATP üretimi hücre solunumuyla sağlanır.

Hücre solunumu sonucunda ise, dokulardaki CO2 miktarı artacaktır. Bu CO2 önce doku sıvısına, oradanda kan kılcallarına geçer. Kan yoluyla solunum merkezine taşınır. Böylece solunum merkezleri uyarılır. Soluk alıp vreme hızı artarak hem fazla CO2 uzaklaştırılmış hem de vücuda gerekli O2 alınmış olur.

Cevap – C


9.

Kara yaşamına uyum yapmış toprak solucanları, çok miktarda yağmur yağdığı zaman, yağmurdan hemen sonra toprak yüzeyine çıkarlar.

Solucanların bu hareketlerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vücutta yadımlama (yıkım) ürünlerinin birikmesi.

B) Toprak altındaki sıcaklığın değişmesi.

C) Vücutta su fazlalığının oluşması.

D) Derideki duyu hücreleriyle algılamanın zorlaşması.

E) Oksijen yetersizliğinin ortaya çıkması.

1991ÖSS

9.

Toprak solucanları deri solunumu yaparlar. Bunun için nemli ortamlarda yaşarlar. Havanın O2 sini alırlar. Yağmur yağınca toprak altında hava oranı azalacağından O2 siz kalırlar. Bunun için toprak yüzeyine çıkarak solunumlarını sürdürürler.

Cevap – E


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: Solunum Sistemi Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 307 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Solunum Sistemi Çıkmış Sorular ve Çözümleri” üzerine 3 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir