Metabolizma Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Metabolizma ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Metabolizma konusuna hakim olmak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanız için sayfamızda konu ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı.

Metabolizma 

1.

Bir araştırmacı, şekildeki gibi iki termos hazırlayıp, oda sıcaklığında bırakıyor ve 24 saat sonra termometrelerin gösterdiği sıcaklıkları karşılaştırıyor.

Araştırmacı, bu deneyi neyi öğrenmek için yapmış olabilir?

A) Ortam sıcaklığının solunumu nasıl etkilediğini

B) Termosların belli bir zaman sonunda kaybedeceği ısı miktarını

C) Tohumların çimlenmesi için ne kadar sıcaklık gerektiğini

D) Hangi tohumun daha çok CO2 çıkardığını

E) Çimlenme sırasında hangi tohumdan daha çok ısı oluştuğunu

1983-ÖSS

1.

Bu düzenek ve hazırlanan şartlar kontrollü deney olduğunu gösteriyor. Çünkü;

1. Tohumların miktarları aynı

2. Tohumları aynı zamanda çimlendiriliyor

3. Eşit termoslara bırakılıyor.

4. Ortam sıcaklıkları aynıdır.

Buradan bütün bunlar aynı iken tohumların cinsleri farklıdır ve çimlenmedeki açığa çıkan ısıları termometre ile tespit ediliyor.

Dolayısıyla tohumların karşılaştırılması söz konusudur. Diğer seçeneklere bakarsak;

A) Ortam sıcaklığı her ikisini aynı derecede etkiler.

B) Termoslar bir süre sonra ısı kaybetmez, ısınır.

C) Sabit oda sıcaklığı olduğu için tohumların çimlenme ısıları bilinemez.

D) Hangi tohumda daha çok CO2 çıktığını termometre ile tesbit edemezsiniz.

Bunun için en uygun tespit olarak farklı tohumların çimlenmede oluşturdukları ısının ortamın sıcaklığını artırdığını görüyoruz. Deney bu amaçla yapılmıştır.

Cevap – E


2.

Bir insanın, belirli bir süre içinde, sadece canlılığını sürdürmek için kullandığı enerji miktarını belirlemede, aşağıdakilerden hangisi en uygun yoldur?

A) Alınan besinlerin toplam kalori değerinin hesaplanması

B) Hareket halinde iken vücut sıcaklığının ölçülmesi

C) Dinlenme anında kullanılan oksijen miktarının ölçülmesi

D) Uyuma sırasında kalp atış sayısının ölçülmesi

E) Bir hareketin yapılması için gereken kalori miktarının hesaplanması

2.

Canlılığın sürdürülebilmesi, yani aktif faaliyet yapılmadan tüketilen enerji miktarının ölçülmesi bazal metabolizma olarak adlandırılır.

Bunun ölçülmesinde en uygun yöntem vücut ısısının oluşmasını sağlayan oksijen miktarıdır. Oksijen, besin monomerlerinin parçalanmasını sağlar. Dolayısıyla organik moleküllerin yapısındaki enerjinin bir kısmı (% 40 lık) ATP enerjisine, bir kısmı da (% 60 lık) ısı enerjisine dönüşmektedir. Bu enerjiler metabolizmanın düzenli yürütülmesini ve vücut ısısının ayarlanmasını sağlar.

Cevap – C


3.

Çok hücreli organizmaların hücrelerinde gerçekleşen özümleme ve yadımlama için aşağıdaki durumlar söz konusudur.

I. Özümleme > Yadımlama

II. Özümleme = Yadımlama

III. Özümleme < Yadımlama

Vücutta büyümenin gerçekleştirilmesi için, genel metabolizmanın yukarıdakilerden hangisinde belirtildiği gibi olması gerekir?

A) Yalnız I                  B) Yalnız II                  C) Yalnız III

D) I ve III                   E) II ve III

1990ÖSS

3. 

Çok hücreli organizmaların hücrelerinde olan olaylar genel olarak metabolizma olarak adlandırılır. Ancak 2 kısma ayırmak gerekir.

Özümleme; yapım, anabolizma, asimilasyon gibi kelimelerle de adlandırılabilir. Bu olay hücrenin kendi ihtiyacına bağlı olarak küçük moleküllü maddelerden daha büyük moleküllü veya kendine özgü moleküllerin sentezlenmesidir. Protein, yağ, nişasta, glikojen ve hormon sentezi yapım reaksiyonlarının fazla olması hücrenin büyümesini ve bölünmesini kolaylaştırmaktadır.

Yadımlama ise yıkım, katabolizma ve disimilasyon olarak da kullanılmaktadır. Yadımlama ise büyük müleküllü maddelerin daha küçük moleküllü maddelere parçalanmasıdır.

Buna göre büyümenin olabilmesi için anabolizmanın, katabolizmadan büyük olması gerekir.

Cevap – A


4.

Şekildeki gibi bir düzenek hazırlanarak kavanoza bir fare konmuş ve belirli bir süre beklenmiştir.

Deneyde, bu süre içinde aşağıdaki değişmelerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kavanozdaki nem miktarının artması

B) Kavanozdaki hava basıncının değişmesi

C) Kavanozdaki oksijen miktarının azalması

D) CO2 tutucunun [Ca(OH)2] saydamlığının kaybolması

E) Cam borudaki renkli sıvının 18 yönüne doğru ilerlemesi

1998ÖSS

4.

Farenin çıkardığı CO2 nin tamamı Ca(OH)2 tarafından tutulur. Fare ortamdan O2 aldığına göre, ortamın basıncı azalır. Bunun sonucu olarak renkli sıvı “0” yönünde ilerler.

Solunum sonucu ortama su buharı verileceği için ortamın nemi artar. Ca(OH)2 ile CO2 birleşince bulanıklık meydana gelir. Bunun nedeni ortamda oluşan Ca(CO3)2 kristalleridir.

Cevap – E


5.

Aşağıdaki birinci şekildeki gibi civa dolu bir tüpe, çimlenmekte olan ve yeşil olmayan tohumlar yerleştiriliyor. İki gün sonra bu tohumların üzerinde, ikinci şekilde görüldüğü gibi bir gaz toplanıyor.

Bu gazın ne olduğunu anlamak için, aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekir?

A) Kireç                           B) Tuz asidi                 C) Oksijenli su

D) Damıtık su                 E) Tuzlu su

1981ÖSS

5.

Şekil 1′den Şekil 2′ye geçişe dikkat edersek, tohum civa içine konulduğu için, çimlenmesi sırasında solunum (fermantasyon) sonucu karbondioksit (CO2) açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan CO2 tüpün üst kısmında birikir.
Bu açığa çıkan CO2 nin belirleyici ayıracı kireç suyudur.

Bu kireçli su ile CO2 birleştiği zaman bulanıklık meydana gelir ve kabın alt kısmında hafifçe kirli beyaz renkte tortu oluşur.

Cevap – A


6.

Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A) Vücut yüzeyinin hesaplanmasına

B) En son besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına

C) Ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına

D) En son alınan besinlerin kalori değerinin hesaplanmasına

E) Ölçme sırasındaki ortam sıcaklığının saptanmasına

1988ÖSS

6.

Bazal metabolizma canlıların dinlenme sırasında ihtiyaç duydukları enerjinin elde edilmesini sağlayan minumum
(en az) seviyede gerçekleştirilen metabolizmadır. Bu olay canlının vücut yüzeyine, yaşına, kişinin dinlenmesine ve ortamın sıcaklığına bağlıdır.

Bazal metabolizma ölçümünde besinlerin 12 saat önce alınmasına dikkat edilir. Çünkü besinlerin kana geçtikten sonra normal düzeye gelmesi gerekir. Ayrıca vücut yüzeyi genişledikçe vücuttan ısı kaybı artar. Kaybolan ısıyı telafi etmek için metabolizmanın hızlanması gerekir.

Cevap – D


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: Metabolizma Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 275 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir