Kimya Kimyanın Gelişimi Konu Anlatımı

Kimyanın Gelişimi Konu Anlatımı

Kimya dersi en çok zorlanılan derslerden biridir. Bu yüzden hocamızKimyanın Gelişimi konusunu temelden anlatarak konuyu en iyi şekilde anlamanıza yardımcı olacak. İçerik; Kimyanın Gelişimi Konu Anatımı video, Kimya Kimyanın Gelişimi Kimyanın Gelişimi Eğitim Videosu, Kimya Kimyanın Gelişimi Önemli Kısımları, Fizik Kimyanın Gelişimi Görsel Kaynaklar vb. başlıkları içermektedir.

Not: Videoyuyu izledikten sonra, soru çözmeniz konuyu daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır.

Kimya Ek Kaynaklar:

Kimyanın Gelişimi konusuna çalıştıktan sonra Kimya ana başlığa giderek ders notlarımızı, konu anlatımlı videoları, çözümlü soruları inceleyerek konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. Ana başlığına gitmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

KİMYANIN GELİŞİMİ

ESKİ ÇAĞLARDAN KEŞFEDİLEN MADDELER

 • Ateşin maddeleri yaktığı ve erittiği öğrenilince demir, bakır ve kalay madenleri karıştırılır
 • Kürkler işlenerek giyecek yapılır
 • İnsanlar yüzlerini bitkisel ve madensel boyalarla boyar (Mısırlılar “kohl” ile boyarmış. Yeşil boyayı malahit, siyah boyayı PbS, Antmon (II) sülfür, CuO, Mangan oksit ile sağlarmış)
 • Tuz keşfedilir
 • CuSO4=göztaşı (zehirlenenleri rahatlatmak için)
 • KAl(SO)4.12H2O=şap (hastalıklardan korunma ve tedavi amacı)
 • Rezene, maydanoz, çam, terebentin, kendir, safran, ısırgan otu vb.
 • Lokman Hekim ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmış
 • Nane limon (mide üşütmeleri için)
 • Kükürt buharıyla ağartma ve bandırma (sarartılmış kayısı vs)
SİMYA
 • Teorik temelleri yok
 • Sistematik bilgi birikimi yok
 • Kimyaya geçişin öncülüğünü yapmış. Araç gereç vs. geliştirmiş
 • Johan Joachim Becher: Terra Pinguis denen ateş elementinin yanma sırasında kaçan nesne olduğunu düşünür. Bu nesneye filoj,ston (ateş ruhu) der
 • Madenlerin işlernmesi, metaller üzerinde çalışmalar, mürekkep, kozmetik, boya, deri boyanması, seramik, cam, esans üretimi vb.
 • 4 öge kuramı (ateş, su , hava, toprak)
 • FeSO4:vitriyol
 • H2SO4:zaç yağı (ağartma ve boyacılıkta)
 • HNO3:kezzap
 • HCl:tuz ruhu
 • KNO3:hint güherçilesi
 • NaNO3: şile güherçilesi
 • Zaç yapı bir süre sonra sanayinin ham maddesi haline gelir.
ELEMENT KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
 • Başta 4 öge kuramı
 • Sonra kendinden basit maddelere dönüşemeyen saf maddeler tanımı yapılır. Ama radyoaktifliğin keşfiyle Uranyum ve Toryum’un değişmesi bunu da çürütür. Ayrıca kireç, NaOH vb. ayrışması zor maddeler de element sayılıyordu.
 • Van Helmont: Kimya bilimine nicellik kazandırır. Terazi kullanır.
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
Kütlenin Korunumu Kanunu
 • Antoine Lavoisier: Hiçbir şey yoktan var olamaz. Madde yapısındaki değişimler kimyasaldır ve kütle korunur. Yanma olayına ilişkin yeni kuram geliştirir.
Sabit Oranlar Kanunu
 • Proust: Elementler belirli kütle oranında birleşir.
Katlı Oranlar Kanunu
 • Dalton’un atom teorisi bunu destekler
Birleşen Hacim Oranları
 • Gay Lusaac: Dalton’a destek olarak bunu ileri sürer. Ama Dalton eşit hacimler-eşit sayılar varsayımını reddeder.
 • Avogadro sonradan doğruluğunu kanıtlar. Dalton’dan farklı olarak “molekül” terimi kullanır. Aynı sıcaklık ve basınçta farklı gazların eşit hacimleri eşit sayıda atom veya molekül içerir.
KİMYASAL BAĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 • Empedokles:Ögeleri sevgi bir araya getirir (çekme), nefret ayırır (itme). Madde ve kuvvet ayrıdır.
 • Demokritos:Maddelerin dış yapıları farklı. Pürüzsüzler akışkan (su), pürüzlüler katı (tuz)
 • Aristo:Madde atomları aynı ama atomların konumu ve düzeni farklı.
Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar
 • Oda koşullarında farklı fiziksel haller: moleküller arası çekim kuvveti
 • Na ve Cl iyonları elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirini çeker.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir