Hücre Bölünmeleri Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Hücre Bölünmeleri ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Hücre Bölünmeleri (Mitoz, Mayoz ve Üreme Çeşitleri) konusuna  hakim olmak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanız için sayfamızda Hücre Bölünmeleri ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı.

Hücre Bölünmeleri 

1.

Sekiz kromozomlu bir hücre iki defa mitoz bir defa mayoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerden biri dölleniyor.

Yukarıda sözü edilen evrelerden geçen hücrenin kromozom sayısında görülen değişmeler hangi grafikte gösterilmiştir?

1981-ÖSS

1.

Mitoz bölünmede kromozon sayısı sabit kalır. Mayoz sonucunda ise yarıya iner. Döllenmeyle ise hücrenin kromozom sayısı tekrar iki katına çıkar ve diploit (2n) kromozomlu hücre (zigot) oluşur.

Cevap – C


2.

Aşağıdaki olaylardan hangisinde bir hücre, kalıtım materyalinin niceliği bakımından kendisinden farklı hücreler oluşturabilir?

A) Bezelye tohumlarının çimlenmesi

B) Kertenkelenin kopan kuyruğunun onarılması

C) Kurbağanın erbezinde spermlerin oluşması

D) Bira mayasının tomurcuklanması

E) Dikilen fidanın filiz vermesi

1982-ÖSS

2.

Kurbağanın erbezlerinde kromozom sayısı diploit (2n) iken, mayoz bölünme ile monoploit (haploit = n) kromozomlu hücreleri (spermleri) meydana getirir. Olay sonunda kromozom yapısında da değişmeler meydana gelir. Genlerin diziliş sırası değişebilir.

Diğer seçeneklere bakılırsa;

A) Bezelye tohumlarının çimlenmesi mitozla gerçekleştiği için kromozom sayısında ve yapısında değişiklik olmaz.

B) Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması mitoz bölünmeyle (rejenerasyon) olduğu için kromozom sayısında ve yapısında değişiklik olmaz.

D) Bira mayasının tomurcuklanması yine mitozla sağlanır (eşeysiz üreme).

E) Dikilen fidanın filiz vermesi mitozla olur. Yeni hücrelerin kromozom sayılarında ve yapılarında değişiklik olmaz (çelikle üreme).

Cevap – C


3.

Canlılarda görülen;

I. DNA sını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydana getirme

II. Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme

III. Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma

olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?

A) Yalnız I                     B) Yalnız II                   C) I ve II

D) II ve III                   E) I, II ve III

1995ÖSS

3. 

I. Tek hücreli canlılar kendine benzer organizma meydana getirebilir. Ancak çok hücrelilerin her bir hücresi bunu yapamaz. Ancak üreme hücrelerinin oluşturulup bunların döllenmesiyle yeni canlı oluşturulur. Dolayısıyla hücre bölünmesi bütün hücreler için ortak değildir.
Bitkilerin değişmez doku hücreleri (parankima, epidermis, kollenkima gibi) ile hayvanlardaki sinir ve kan hücreleri gelişme tamamlandıktan sonra bölünme yeteneklerini kaybederler.

II. Bütün hücreler anabolizmayı (yapım reaksiyonları) bağımsız olarak gerçekleştirirler. Çünkü ancak bu sayede canlı kalabilirler. En önemli özümleme olayları, protein sentezi, RNA sentezi, yağ sentezi, ATP sentezi olarak sayılabilir.

III. Hücre içinde büyük organik moleküllerin küçük moleküllere dönüşümü ise yıkım reaksiyonlarıdır (katabolizm ). Bu da hücrelerde ortak olarak görülür. Solunum ve fermantasyon önemli yadımlama olaylarıdır.
O halde, II. ve III. veriler bütün canlı hücrelerde olmaktadır.

Cevap – D


4.

Canlılarda görülen mitoz bölünme, mayoz bölüme ve döllenme olayları sonucunda 1n ve 2n kromozomlu hücreler oluşabilir.

Bu olaylarla ilgili,

I. 2n kromozomlu hücreler –> mayoz –>  2n kromozomlu hücreler –>  mitoz –>  1n kromozomlu hücreler –>  döllenme –>  2n kromozomlu hücreler.

II. 2n kromozomlu hücreler –>  mitoz –> 2n kromozomlu hücreler–>  mayoz –>  1n kromozomlu hücreler –> döllenme –>  2n kromozomlu hücreler.

III. 1n kromozomlu hücreler –>  mayoz –> 2n kromozomlu hücreler ® mitoz ® 1n kromozomlu hücreler –>  döllenme –>  2n kromozomlu hücreler.

ifadelerinin hangilerinde, olayların gerçekleşme sırası ve kromozom sayıları doğru olarak verilmiştir?

 

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                 C) Yalnız III

D) I ve II                     E) I ve III

1994ÖSS

4.

Canlılarda görülen mitoz bölünme ile kromozom sayısı sabit tutulur. Hücre sayısı bir bölünme sonucu 2 katına çıkar. Çoğunlukla büyüme ve gelişmeyi sağlar.

Mayoz bölünme ise; kromozom sayısını yarıya indirir. Hücre sayısı da 4 katına çıkarır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta mayoz bölünmenin gametlerin oluşumunda görülmesidir.

Canlıların kromozom sayılarının sabit kalmasını sağlayan mayoz bölünme ve döllenmedir.

Cevap – B


5.

 

Normal bir mayoz bölünmenin profaz evresi, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştikten sonra başlar?

 

A) Ribozomlarda protein sentezinin başlaması

B) Sentrozomun kendini eşlemesi

C) Hücrede DNA miktarının iki katına (4n) çıkması

D) Kromatitlerin birbirinden ayrılması

E) İğ iplikçiklerinin oluşması

1998ÖSS

5.

Mayoz ve mitoz bölünmelerin başlayabilmesi için, kalıtım materyalinin (DNA ların) eşlenmesi gerekir. Bu olay interfaz evresinin son bölümünde gerçekleşir.

DNA sentezini (repklikasyon) hücre bölünmesinin evreleri (profaz, metafaz, anafaz, telofaz) takip eder.

Kromatidlerin ayrılması Mayoz-II nin anafaz evresinde gerçekleşir.

B ve E seçeneklerindeki olaylar Profaz evresinde olur.

Protein sentezi ise, hücrenin interfaz evresinin her kademesinde olur.

Cevap – C


6.

Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz-I bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir?

A) Homolog kromozomların ayrı kutuplara çekilmesi

B) Kromatitler arasında parça değişiminin gerçekleşmesi

C) Tetratların oluşması

D) Başlangıçtaki kromozom sayısının iki katına çıkması

E) Bölünme tamamlandığında, kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin yavru hücrelere eşit olarak aktarılmış olması.

2002ÖSS

6.

Mayoz bölünmenin genel özellikleri olan homolog kromozom ayrılması, sinapsislerin ve tetratların oluşması Mayoz-I de gerçekleşir. Bu olaylara mitoz bölünmede rastlanmaz.

Mitoz bölünmede kalıtsal olarak başlangıçtakinin aynısı iki hücre oluşurken, mayoz bölünme tamamlandığında n kromozomlu dört hücre meydana gelir.

Mitoz ve Mayoz-I bölünmelerinin başlamasından önce, interfaz safhasında hücredeki kromozomlar eşlenerek DNA miktarını iki katına çıkarırlar.

Cevap – D


7.

 

İnsan embriyosunun normal gelişiminde,

I. mitoz

II. mayoz – I ve mayoz – II

III. farklılaşma

olaylarından hangileri görülür?

 

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                 C) Yalnız III

D) I ve III                  E) II ve III
2004ÖSS

7.

İnsan embriyosu, döllenme sonucu oluşmuş olan zigot hücresinin mitoz bölünmeler geçirmesiyle meydana gelir. Mitoz bölünmenin kuralı olarak, her zaman aynı özellikte hücrelerin oluşması gerekir.

Ancak embriyoda, çok farklı görevleri üstlenmiş hücre grupları, dokular ve organlar vardır. Bu durum ise, mitoz bölünmeyle çoğalan hücrelerin farklılaşmasıyla sağlanır.

İnsanda mayoz bölünme, ergenliğini tamamlamış bireylerde, üreme ana hücrelerinden üreme hücreleri (sperm ve yumurtalar) oluşurken gerçekleştirilir.

Cevap – D


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: Hücre Bölünmeleri Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 274 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Hücre Bölünmeleri Çıkmış Sorular ve Çözümleri” üzerine 3 yorum

  1. süper sorular…çok işime yarada sağolun. ama biraz daha fazla olasaydı .daha güzel olrdu. :) (y)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir