Enzimler ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Enzimler ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Enzimler konusuna hakim olmak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanız için sayfamızda Enzimler ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı.

Enzimler 

1.

Ototrof bir organizmada, glikozdan protein, yağ ve polisakkarit sentezlenirken,

I. Klorofil

II. Enzimler

III. ATP

IV. Madensel tuz

moleküllerinden hangileri harcanır?

A) I ve II                            B) II ve III                    C) III ve IV

D) I, II ve III                    E) II, III ve IV

1.

Enzimler, reaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlar, ancak harcanmaz ve tüketilmezler. Bu sayede defalarca kullanılabilirler.

Aynı şekilde, klorofil molekülü de ışığı soğurur ve elektronlarını ortama verir. Daha sonra elektronları geri aldığı için, yapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.

ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP ye dönüşür. Bunun için harcanmış sayılır.

Glikozun yapısında azot bulunmadığından, amino asit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.

Cevap – C


2.

“Bitkilerde de nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır.” hipotezini doğrulamak için düzenlenecek bir deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir?

A) Nişasta ayıracı + Nişasta yıkan enzim

B) Nişasta yıkan enzim + Monosakkarit ayıracı

C) Nişasta + Monosakkarit ayıracı

D) Monosakkarit + Nişasta yıkan enzim

E) Monosakkarit + Monosakkarit ayıracı

1999-ÖSS

2.

Bitki hücrelerinde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır. Çünkü, gündüz fotosentez sonucu üretilen glikozun fazlası nişasta olarak depolanmakta, gece veya fotosentezin yapılmadığı zamanlarda yeniden yıkılarak kullanılmaktadır.

Bunu ispatlamak için, bitkilerden alınan özüt (sıvı), nişasta karışımının bulunduğu tüpe konulur. Bir süre sonra glikozların oluşup oluşmadığını gözlemek için, tüpe glikoz ayıracı eklenir. Bu amaçla benedikt çözeltisi veya fehling çözeltisi kullanılabilir. Sonuçta kırmızı renk oluşuyorsa, glikoz oluşmuş (nişasta sindirime uğramış) denebilir.

Cevap – C


4.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb


3.

Canlıların tümünde;

I. Enzim kullanabilme

II. Mitokondriye sahip olma

III. Nükleotidlere sahip olma

özelliklerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız I                  B) Yalnız II                  C) Yalnız III

D) I ve II                      E) I ve III

1994ÖSS

3.

Bütün canlılar (virüsler dahil) enzimi kullanabilir ve nükleotitlere (nükleik asit) sahiptir. Mitokondri ise canlıların tümünde yoktur. Örneğin; bakteriler, mavi yeşil algler ve memelilerin olgun alyuvarlarında mitokondri bulunmaz. Ökaryot (çekirdekli) canlılarda ise mitokondri genellikle vardır.

Cevap -E  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: Enzimler ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 252 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir