Bilimsel Çalışma Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Bilimsel Çalışma ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Bilimsel Çalışma konusuna hakim olmak ve sınavlarda daha iyi bir sonuç almanız için sayfamızda Bilimsel Çalışma ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı

Bilimsel Çalışma

1.

“Bütün bitkisel hücrelerde kloroplast bulunur.” hipotezini kanıtlamaya çalışan bir bilim adamı, bitkileri meydana getiren hücre türlerinin büyük bir kısmında kloroplast bulunmadığını saptamıştır.

Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotezini değiştirmek.

B) Yeni kanıtlar aramak.

C) Hipoteze dayalı tahminler yapmak.

D) Kontrollü deneyler düzenlemek.

E) Nicel gözlemler yapmaya çalışmak.

1981-ÖSS

1.

Bilim adamının hipotezi yanlış çıkmıştır. O halde hipoteze geri dönerek yeni hipotezler oluşturmalıdır.

Hipotez; probleme sunulan geçici çözüm yoludur. Kesinlik yoktur. Ancak iyi bir hipotez şu özelliklere sahip olmalıdır:

1. Bütün verileri içine almalı ve hiç birisine ters düşmemeli

2. Yeni tahminlere yol açabilir olmalı

3. Probleme çözüm önermeli

Doğruluğu deney ve gözlemlerle ispatlanamayan hipotezlerin geçerliliği yoktur.

Cevap – A


2.

Bir öğrenci, bir bitki fidesini içinde besleyici su bulunan bir cam kavanoza şekildeki gibi dik duracak biçimde yerleştiriyor.Kavanozu bir yönden, sürekli olarak aynı şiddette ışık alan bir yere koyuyor. Bitkide meydana gelen değişmeleri aralıklı olarak gözleyip kaydediyor. derscalisiyorum.com

Bu öğrenci neyi incelemektedir?

A) Su miktarının, bitki büyümesindeki rolünü

B) Işık şiddeti ile büyüme arasındaki ilişkiyi

C) Işığın, bitkinin değişik kısımlarını nasıl etkilediğini

D) Sudaki madensel tuzların ne kadarının emildiğini

E) Fotosentez için hangi maddelerin gerekli olduğunu

1981-ÖSS

2.

Işığın tek taraftan gelmesi bitkinin gövde ucu ve kök ucunun ışığa karşı gösterdiği tepkinin farklı olmasına neden olur. Çünkü büyüme noktalarında sentezlenen Oksin hormonu gövde ucunda ışığın tersinde bol sentezlenerek burada hücre bölünmesini ve büyümesini hızlandırarak ışığa dönmesini sağlar (Pozitif fototropizm).

Kök ucunda ise, ışık gelen tarafta sentezlenerek kök ucunun ışıktan kaçmasına neden olacaktır (Negatif fototropizm).

Ayrıca gövdenin ve yaprakların hepsi ışıktan aynı oranda faydalanamaz. Bazıları çok ışık alırken bazıları daha az ışık alır. Örneğin meyve ağacının güneşe bakan meyveleri erken olgunlaşırken alt kısımlarında ve gölgede kalan meyveleri daha geç olgunlaşır.

Cevap – C


3.

Büyük bir akvaryumdaki  su sıcaklığı, bir uçtan öbür uca gittikçe, 0 °C den 30 °C ye doğru artmaktadır.Bu akvaryuma bir balık türü konulduktan bir kaç yıl sonra, akvaryumun değişik sıcaklıktaki bölgelerinde bulunan balıklar sayılıyor ve bu derscalisiyorum.com

sayılardan yukarıdaki grafik elde ediliyor.

Bu bilgilere göre, deneyde kullanılan balık türü için en uygun sıcaklık aralığı nedir?

A) 25°C – 30°C

B) 20°C – 25°C

C) 15°C – 20°C

D) 10°C – 15°C

E) 5°C – 10°C
1985ÖSS

3.

En uygun sıcaklıkta enzimlerin en iyi çalışması ve ortamın ideal olması canlı sayısının fazla olması demektir. 25 °C den sonra birey sayısı hızla azaldığı için sıcaklık olumsuz etki yapmıştır. 15 °C ile 20 °C arasında artış hızı en fazladır. Ortam ısısı 22 °C civarında sabitlenirse en çok balık yaşayabilir.

Cevap – B


4.

Aşağıdaki şekilde bir hücreli X ve Y alg türleri ile yapılan bir deney gösterilmektedir.

 

Bu deney aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Canlı yapısını çekirdekteki genetik materyalin belirlediğine

B) Canlılarda yapay mutasyon olduğuna

C) Canlılarda yapay olarak eşeyli üreme meydana geldiğine

D) Canlıların değişen ortam koşullarına uyum sağladığına

E) Canlılar arasında gen aktarımı olduğuna
1998ÖSS

4.

Bu algler tek hücreli olduğundan, hangi türün çekirdeği varsa, bu çekirdeğe göre metabolizma ve kalıtım yönlendirilir. Hücre şeklinin Y gibi olması çekirdeğin yönetimde önemli rolü olduğunu gösterir.

Cevap – A


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: Bilimsel Çalışma Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 317 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir