Bağışıklık Sistemi Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Bağışıklık Sistemi ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Bağışıklık Sistemi konusuna  hakim olmak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanız için sayfamızda Bağışıklık Sistemi ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı.

Bağışıklık Sistemi 

1.

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunun bir hastalığa karşı sonradan bağışıklık kazanmasına etkili değildir?

A) Hastalığın daha önce geçirilmiş olması

B) Aşı yaptırılmış olması

C) Vücudun kuvvetlendirilmesi

D) Serum yaptırılmış olması

E) Mikrop öldürücülerin kullanılması

1982-ÖSS

1.

Bir hastalığa karşı sonradan bağışıklık kazanılmasını sağlayan faktörleri şöyle sıralayabiliriz;

–   Hastalığı geçirerek bağışıklık sağlanır. Hastalık mikrobunun vücuda ilk defa girişinde vücut bu mikrobu tanır. II. defa girdiğinde ise, tanıma dönemi geçirmeden, hızlı olarak antikor yaparak hastalığının ortaya çıkmasını engeller.

–   Aşı; Zayıflatılmış veya öldürülmüş mikropların hastalanmadan önce bireye verilmesidir. Vücut cansız veya dayanıksız olan bu mikrobu tanır, daha sonra hastalık mikrobu vücuda girdiğinde, mikrop çoğalmadan vücut tarafından etkisiz hale getirilir. (Aşı, aktif bağışıklık sağlar)

–   Vücudun vitamin ve diğer besinlerle güçlendirilmesi; mikroplara karşı antikor üretimini hızlandırır. Sonunda mikrop çoğalmadan etkisizleştirilir. Vücudun zayıf düşmesinde ise, vücut yeterli bağışıklık maddelerini yapamaz, sonuçta mikrop etkisini gösterir.

–   Serum; besin ve antikor taşır. Antikor, antijenleri etkisiz hale getiren protein yapıda maddelerdir. Hastalık anında vücuda verilir. Serum antikorları, vücuttaki antikorlara ek olarak vücut savunmasında görev alır. Serumdaki besinler de, vücudun dirençli olmasını sağlar. Serumla bağışıklık kısa süre (pasif bağışıklık).

Mikrop öldürücüler ise hastalık anında mikropların öldürülmesini sağlar. Sonradan vücudun bağışık kazanmasında etkili değildir.

Cevap – E


2.

İki yıl önce, kızamık hastalığı geçirmiş birisinin vücuduna ikinci defa kızamık virüsü giriyor.

Bu kimsenin kanındaki antikor miktarının zamana göre, değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisine benzer?

 

2.

Vücuda ilk kızamık virüsü girdiğinde, vücudun bu virüsü tanıması için bir duraklama, tanıma (latent) dönemi geçirir. Daha sonra vücutta virüse karşı antikor meydana getirilir. Antikor miktarı başlangıçta artar, bir müddet sonra gittikçe azalır (C grafiği). İkinci defa kızamık virüsü girerse, birincide olduğu gibi vücutta bir tanıma dönemi olmaz. Virüs vücuda girer girmez antikor oluşur. Antikor zamanla sürekli artar. Belli bir dönemden sonra antikor miktarında biraz azalma görülür. Bu özellikleri “B” şıkkındaki grafik taşımaktadır.

Cevap – B


3.

Bir hastalıkla ilgili olarak;

I. Aşılanmış

II. Aşılanmamış

III. Hastalığı geçirmiş

olan bireylerden hangileri, bu hastalığın etkeniyle karşılaştıklarında yeterli miktarda antikor düzeyine hemen ulaşırlar?

A) Yalnız I                  B) Yalnız II                  C) I ve II

D) I ve III                   E) II ve III

1991ÖSS

3. 

Vücutta antikor, antijen girdiğinde oluşur. Her antijenin kendisine özgü bir antikoru bulunur. Uygun antijenle, antikor beraber bulunursa çökelme olur.

Aşılanma ve hastalık geçirilmesi sonucu vücutta antikor oluşur. Vücutta antikor miktarı yeterli düzeye ulaştığında, vücut bu mikroba (antijen) karşı daha dirençli ve duyarlı olur.

Cevap – D


4.

İnsanda bağışıklığın kazanılmasıyla ilgili;

I. Su çiçeği geçirmemiş bir kimseye su çiçeği virüsünün bulaşması

II. Tifo geçirmemiş bir kimsenin vücuduna tifo etkeni olan mikroorganizmaların öldürülmüş olarak verilmesi

III. Difteri aşısı olmuş bir kimseye difteri etkeni olan mikroorganizmaların bulaşması

IV. Boğmaca geçirmiş bir kimseye kızamık virüslerinin bulaşması

V.  Kabakulak geçirmiş bir kimseye kabakulak etkeni olan mikroorganizmaların bulaşması

durumlarının hangilerinde, antikor üretimi diğerlerinden daha önce başlar?

A) I ve II                  B) II ve IV                  C) III ve IV

D) III ve V                 E) IV ve V

1993ÖSS

4.

Sorudaki verileri ayrı ayrı incelersek;

–   I ve II verilen olaylar “ilk tepkime” dir. Antijen (mikrop) vücuda girdiğinde, bir müddet duraklama (latent) devresi geçirilir. (1 hafta) bu tanı döneminden sonra antikor oluşur.

–   Her antijenin kendisine özgü antikoru bulunur. Yine her hastalığın aşısı farklıdır. Boğmaca geçirmiş bir kimseye kızamık virüsünün girmesi bağışıklık sağlamaz.

–   III. ve V. veriler ise ikinci tepkime olaylarıdır. Hastalık etmenleri daha önce girdiğinden, vücut bu mikroba karşı hemen antikor üretimine başlar. Ve sürekli olarak antikor kanda belli düzeyde kalır.

Cevap – D


5.

İnsanlarda, kan proteinleri,

I. Kanın pıhtılaşmasında rol oynama

II. Sindirilmiş besin maddelerini taşıma

III. Kan plazmasının ozmotik basıncını dengelemede rol oynama

IV. Vücudun bağışıklık tepkisinde rol oynama

işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

A) I ve II                       B) II ve III                   C) II ve IV

D) I, II ve III                E) I, III ve lV

2001ÖSS

5.

Kanda bulunan proteinlerden albumin ve globulin gibi bazı çeşitler osmotik basıncın ayarlanmasında, fibrinojen ve protrombin kesilme sonrasında kanın pıhtılaşmasında, antikorlar ise mikroplara karşı vücudun savunulmasında görev yaparlar.

Sindirim ürünleri ise plazmada serbest olarak kan akışıyla taşınırlar. Bu taşınmada proteinlerin etkisi yoktur.

Cevap – E


6.

Bir bireye belirli bir hastalığa karşı direnç kazandırmak için, iki ayrı zamanda aşı yapılarak bu hastalıkla ilgili antijen verilmiştir.

Aşağıdaki grafik, bu bireyin kanında bulunan antikor miktarının, antijenin 1. ve 2. kez uygulanmasına bağlı olarak değişimini göstermektedir.

Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılarından hangisine varılamaz?

A) Antijenin 2. kez uygulanmasında vücuda verilen antijen miktarı daha fazladır.

B) Vücudun, uygulanan antijeni tanıması için belirli bir sürenin geçmesi gerekir.

C) Antijenin 1. kez uygulanmasından sonra oluşan antikor miktarı, belirli bir süreden sonra azalmaya başlar.

D) Antikor oluşumu, antijenin 2. kez uygulanmasında, 1. kez uygulanmasındakine göre daha kısa süre sonra gerçekleşir.

E) Antijenin 2. kez uygulanmasıyla kazanılan direnç, 1. kez uygulanmasıyla kazanılandan daha güçlü ve daha kalıcıdır.

2002ÖSS

6.

Vücudun sonradan bağışıklık kazanması hastalığı geçirmekle veya aşıyla (zayıflatılmış mikrobun vücuda verilmesiyle) sağlanır. İki yolda da mikrop vücuda girdikten sonra, vücudun zararlıyı tanıması için bir süre gereklidir (B).

Bu sürenin sonunda vücut düşmanını tanır ve ona karşı antikor üretir. Üretilen antikor, antijeni yok eder. Zararlı yok edildikten sonra kandaki antikor miktarı azalır (C). Artık vücut düşmanını tanıdığı için ikinci kez antijen uygulandığında antikor üretimi daha kısa sürede ve hızlı bir şekilde gerçekleşir (D).

Antijenin ikinci kez uygulanması durumunda kanda daha çok antikor üretilmiş ve vücutta I. uygulamaya göre daha çok antikor kalmıştır. Bu durumda 2. uygulamada daha kalıcı ve güçlü bir bağışıklığın kazanıldığı söylenebilir (E).

İki uygulamada da verilen antijen miktarları hakkında grafiğe bakılarak herhangi bir yorum yapılamaz. (Aşıların yaklaşık aynı miktarda antijen içerdiği kabul edilebilir.)

Cevap – A


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: Bağışıklık Sistemi Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 280 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bağışıklık Sistemi Çıkmış Sorular ve Çözümleri” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir