2010 YGS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

2010 YGS Biyoloji Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2010 YGS Biyoloji Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.

2010 YGS BİYOLOJİ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

derscalisiyorum.com

28. Karbonhidratlar hücre zarında lipid ve proteinlere bağlı olarak bulunurlar. Proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoprotein yapısını oluşturur. Bu yapı hücreye antijen özelliği kazandırarak aynı özelliğe sahip olan hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Glikoprotein yapısı hücre kimliğini belirler. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.

derscalisiyorum.com

29. Aminoasitler solunumda kullanıldıklarında yan ürün olarak amonyak (NH3) açığa çıkar. İnsan için zehirli bir madde olan amonyak karaciğerde üreye çevrilir. Dolayısıyla karaciğer toplardamarında üre miktarının fazla olmasının sebebi Aminoasitlerdir. Doğru yanıt D

derscalisiyorum.com

30. Kandaki glikozun fazlası karaciğerde glikojen şeklinde depo edilir. İnsan ihtiyaç duyduğunda karaciğerde bulunan glikojeni glikoza çevirerek kana verir ve hücrelerde enerji elde etmek için kullanır. Doğru yanıt C

derscalisiyorum.com

31. Yüksek sıcaklık enzimlerin protein yapısını bozduğundan geriye dönüşümsüz bir reaksiyon gerçekleşerek enzimlerin çalışmasını durdurur. Enzimlerin çalışmaması glikozun nişastaya çevrilmesini engeller. Bu nedenle yeni koparılmış mısır koçanları kaynar suya daldırıldıklarında enzimlerin aktivitesi bozulur ve glikozun nişastaya çevrilmesi engellenir ve tatlılık korunur. Doğru yanıt C

derscalisiyorum.com

32. Maya mantarları oksijensiz solunumda glikozu kullanırlar ve yan ürün olarak etil alkol açığa çıkarırlar. Aminoasitler ise glikoliz reaksiyonlarına piruvat oluşumundan sonra katıldıkları için maya mantarları tarafından kullanılmazlar. Doğru yanıt A

derscalisiyorum.com

33. Virüsler çok hızlı mutasyona uğradıklarından dolayı genetik yapılarını çok hızlı bir şekilde değiştirebilirler. AIDS virüsüde çok hızlı mutasyona uğrayarak tedavi amacıyla bulunan ilaçların ve aşıların etkisiz olmasına sebep olur. Ayrıca AIDS virüsü çoğalmak için akyuvarların bir çeşidi olan T-lenfositlerini konak olarak kullandığından dolayı bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişiyi her türlü hastalığa karşı zayıf düşürür. Doğru yanıt E

derscalisiyorum.com

34. A-B-C ve D şıklarındakiğ örnekler eşeysiz üremedir. Eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmeye dayandığından oluşan yeni canlılar ana canlıyla aynı kalıtsal özelliğe sahiptirler. Bu nedenle kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. E şıkkında ise çekirdekle meydana gelen üreme eşeyli üremedir, temeli mayoz bölünmeye ve döllenmeye dayanır.

derscalisiyorum.com

35. Grafik incelendiğinde 4 numaralı canlı ışık yoğunluğunun yüksek olduğu durumda fotosentez yapmaya başlamıştır bu nedenle en fazla ışığa gereksinim duyan bitki IV numaradır.

derscalisiyorum.com

36. Çiçekli bitkilerin yapısında bulunan tohum taslağı gelişerek meyve oluşumunu sağlar. Doğru yanıt C

derscalisiyorum.com

37. Tür; çiftleştiklerinde aralarında verimli (üreyebilen) döller oluşturabilen ortak bir ataya sahip olan canlılardır. Örneğin; at ve eşşek çiftleştiklerinde katır meydana gelir. Ancak katır kısır bir hayvandır. Buda at ve eşşeğin aynı türden olmadıklarını gösterir. Doğru yanıt B

derscalisiyorum.com

38. İklim değişikliği canlıların büyüme ve gelişmelerine etki eden bir faktördür. Sıcaklığın artışı canlıların daha çabuk olgunlaşmasını sağlar. Doğru yanıt A

derscalisiyorum.com

39. Ayrıştırıcı organizmalar ölmüş bitki ve hayvan kalıntılarını ve organik maddeleri inorganik maddelere çeviren canlılardır. Ayrıştırıcıların olmaması ekosistem içerisinde bir süre sonra organik madde miktarının artmasına ve inorganik maddeler olan minerallerin miktarının azalmasına sebep olur. Buda mineraller için rekabetin artmasına sebep olur. Doğru yanıt E

derscalisiyorum.com

40. Farelerin bulundukları ortamla aynı veya yekın renkte olmaları düşmanları tarafından görülme olasılığını düşürür ve hayatta kalma şanslarını arttırır. Bu nedenle de , Doğal seçilim olayı da bu yönde işlemiş olacaktır. Doğru yanıt D

Kaynak:ossmat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir