2008 Öss-2 Biyoloji Soruları ve Çözümleri

2008 Öss Biyoloji-2 Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2008 Öss-2 Biyoloji Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.

2008 ÖSS-2 BİYOLOJİ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

 

derscalisiyorum.com

23. Bakteriler çok hızlı üreyip bir çok oğul döl verdiklerinden doğal seçilimde gen frekansı çok hızlı bir şekilde artar. Cevap A


derscalisiyorum.com

24. Bütün canlılar virüsler hariç, protein sentezleyen ribozom organeline sahiptir ve kendi proteinlerini kendileri üretebilirler. Doğada bulunan 21 çeşit aminoasit farklı canlılarda farklı sıra, sayı ve çeşitte olarak canlıya özgü proteinin sentezlenmesini sağlar ancak kullanılan aminoasitlerin çeşidi bütün canlılarda aynıdır. Cevap C

derscalisiyorum.com

25. Protein içeren besinler solunumda kullanıldıklarında yan ürün olarak amonyağı oluşturur. Oluşan amonyak insan için zehirli olduğundan karaciğerde üreye çevrilir. Üre şeklinde idrarla dışarıya atılır. Cevap B

derscalisiyorum.com

26. Hormonel bezler sadece hayvanlarda bulunur. Bu nedenle özelleşmiş bezler tarafından salgılanan hormonlar hayvanlara özgüdür. Cevap D

derscalisiyorum.com

27. 4. birey babasından kesinlikle sağlıklı X kromozomu almıştır. Bu bireyin annesi taşıyıcıdır ve 4. Bireye sağlıklı mı yoksa hastalıklı mı X kromozomu gönderdiği belli değildir. Çünkü bu gen çekinik özellik göstermektedir 4. Birey homozigot sağlıklı veya heterezigot yani taşıyıcı olabilir. Bunu fenotipine bakarak anlayamayız. 6.bireyin babası olan 5.birey hastadır ve 7.bireye kesinlikle hastalıklı X kromozomu vermiştir. Ancak 6.bireyde hastalıklı X kromozomunun olup olmadığı 7. Bireye bakılarak söylenemez 6.birey homozigot veya heterezigot durumunda olabilir. Cevap D

derscalisiyorum.com

28. Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi aydınlık evrede gerçekleşen bir olaydır ve fotosentez olayının başlangıç evresidir. Cevap E

derscalisiyorum.com

29. Glikoliz ce kreps çemberinde oluşan NADH2 ve FADH2 moleküllerinin taşımış olduğu hidrojenler elektron taşıma sistemine giderek 34 ATP nin oluşmasını sağlar. Oksijenli solunumda en fazla ATP elektron taşıma sisteminde üretilir. Cevap B

derscalisiyorum.com

30. Karaciğer ve pankreasda üretilen enzimler sindirim olayını gerçekleştirmek için kanallar aracılığıyla sindirim organlarına gönderilerek burada işlev görürler. Cevap C

Kaynak:ossmat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir