2006 Öss-1 Biyoloji Soruları ve Çözümleri

2006 Öss Biyoloji-1 Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2006 Öss-1 Biyoloji Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.

2006 ÖSS-1 BİYOLOJİ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

 

derscalisiyorum.com

23.
Doğal seçilim olayı çevre şartlarına ayak uydurabilmiş olan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri yani güçlü olan bireylerin hayatta kalması, zayıf olan bireylerin yaşamlarını sürdürememesidir. Bu olay adaptasyonla gerçekleşir. Cevap A

derscalisiyorum.com

24.
Serbest Azotu baklagillerin köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler kullanabilirler. Nitrifikasyon bakterileri kemosentez yapabilirler ve oksijen açığa çıkartırlar. Cevap C

derscalisiyorum.com

25.
Normal çevre koşullarında bitkilerin kloroplastında fotosentez gerçekleşir ve glikoz üretimi olur. Yağın depolanması ise golgi aygıtında gerçekleşir. Cevap E

derscalisiyorum.com

26.
Sıcak havada vücut sıcaklığı artar, hemostsinin gerçekleşmesi için yani vücut sıcaklığının sabit kalabilmesi için terleme ile su ve tuz kaybı gerçekleşir. Cevap A

derscalisiyorum.com

27.
Protein sentezinde mRNA, tRNA ve rRNA görev alır. Tüm RNA çeşitleri protein sentezinde rol oynar. Cevap B

derscalisiyorum.com

28.
Hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konduğunda yani ozmotik basıncı yüksek bir ortamda osmoz olayıyla hücre dışına su gönderir ve hücrede su kaybı meydana gelir. Bu olay hücrebib turgor basıncını azaltır ve ozmotik basıncını artırır. Bu olaydan sonra hücre büzülür ve plazmoliz durumuna gelir. Cevap D

derscalisiyorum.com

29.
Hücre içi enerji üreten reaksiyonlar solunum reaksiyonlarıdır. Solunum olayında öncelikle glikozun aktif hale gelmesini için 2 ATP harcanır. Metabolik olayların gerçekleşebilmesi için enzimler gruplar halinde görev yaparlar. Reaksiyonların başlayabilmesi için sadece enzimler yeterli değildir. Aktivasyon enerjisininde bulunması gerekir. Cevap C

derscalisiyorum.com

30.
Birinci çaprazlamada oluşan döllerde ¼ oranında çekinik fenotipli bireylerin meydana gelmesi çaprazlanan bireylerin heterozigot olduğunu kesin olarak gösterir. İkideki açıklamada kırmızı renkli bireylerin homozigot olduğu durumda kesinlikle beyaz renkli çekinik bireyler ortaya çıkmaz. Üçde açıklanan durumda ise 2.çaprazlamada alınan bireylerin ikiside heterozigot olsaydı beyaz renkli çekinik bireyler meydana gelmeliydi ancak oluşan tüm bireyler kırmızı renklidir. Cevap A

Kaynak:ossmat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir