2005 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

2005 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Sayfamızda 2005 ÖSS de Çıkmış Felsefe Sorularını ve Cevaplarını, 2005 Öss Felsefe, 2005 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2005 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2005 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2005 öss Felsefe soruları cevapları ile2005 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları Bulabilirsiniz.

2005 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

1. Benim gibi düşünmeyenlere çok şey borçluyum. Bana
taban tabana karşıt olsalar da benim düşündüklerimi
çürütmekten başka bir amaç gütmeseler de hınca
kapılmayıp aklımı kullanırsam, düzgün düşünmede
onlardan büyük ölçüde yararlanabilirim.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin yararı
vurgulanmaktadır?

A) Farklı düşüncelere açık olmanın
B) İncelenen konuya odaklanmanın
C) Mutlak doğrulara ulaşma çabasının
D) Bildiklerinin doğru olduğunu savunmanın
E) Bağımsız olmanın

2. Gören öznenin kendisi de görülebilirlik alanındadır.

Bu cümleden çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznenin de nesne olabileceği
B) Ancak nesnenin nesne olabileceği
C) Doğru bilginin olabileceği
D) Gerçeğe ulaşılabileceği
E) Nesneden uzaklaşılabileceği

3. Birkaç yıl önceydi, bir duvara doğru yürüyordum.
Baktım hırpani biri bana doğru geliyor. “Kim bu kılıksız,
tuhaf adam?” dedim kendi kendime. Sonra bir de
baktım, duvar meğer aynaymış; kendime bakıyormuşum.
O adam birden ince, zarif, üzerinden anlayışlılık
akan biri olup çıkıverdi.

Bu parçada anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine
bir örnektir?

A) Bilgilerimizin dış dünyayı ayna gibi yansıttığına
B) Algıların duruma bağlı değerlendirmeler olduğuna
C) Aklın bilgilerimizin tek kaynağı olduğuna
D) Nesnel bilginin evrensel bilgi olduğuna
E) Var olmanın algılanmakla eşdeğer olduğuna

4. Arabamın motoru çalışmıyor. Tamirciye gösterip
“Karbüratörde ne var?” diye sorduğumda, “Hiç.” diyor.
Bunun bir önerme olduğunu kabul edersek, bu
önerme doğru olabilir mi? Elbette doğru olabilir. Ama
bir önerme doğruysa gerçekliğin de onun söylediği
gibi olması gerekir. Doğruluğun tanımı bu. Öyleyse
karbüratörde bir hiç olması gerekir.

Bu parçaya göre, doğru önermede bulunması gereken
özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) İfadesinin kısa ve basit olması
B) Yanlış yoruma kapalı olması
C) Akla uygun olması
D) Gerçeğe uygun olması
E) Duruma göre değişebilmesi

5. Proust, kitapları için şöyle der: “Kitabımı dışarıya
yönelmiş bir gözlükmüş gibi alın. Size uygun değilse,
uyanı bulun; tökezlememek için kullanmak zorunda
olduğunuz aracı, yani kendi gözlüğünüzü bulmayı size
bırakıyorum.” Proust’un bu görüşü bilimsel kuramlar
için de kullanılabilir. İlgilendiğiniz konuları, olayları
açıklamada yetersiz kalan bir kuramı oradan buradan
çekiştirip uygun hâle getirmeye çalışmak yerine, yeni
bir kuram oluşturmak gerekir.

Bu parçaya göre, bir bilimsel kuram aşağıdaki koşullardan
hangisini karşılamıyorsa yenisini oluşturmak
gerekir?

A) Olgularla tutarlı olma
B) Ekonomik olma
C) Geniş kapsamlı olma
D) Yaygın olarak benimsenme
E) Basit açıklamalar getirme

6. Fizikçi Richard Feynman, karmaşık fiziksel süreçlerle
uğraşırken sorunu açık bir şekilde ifade edebildiğinizde
doğanın size istediğiniz cevabı vereceğini öne sürer.
Ona göre, iyi bir bilim adamı olmanın sırrı hangi
soruyu sormak gerektiğini bilmede yatar. Bir sorunu
araştırırken bir kez doğru yola girdiniz mi çözüm kendiliğinden
ortaya çıkar.

Parçaya göre, “doğru yola girme” aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Çözüm için çaba gösterme
B) Uygun soruyu sorma
C) Sorunun cevabını tahmin etme
D) Konuya odaklanma
E) Doğruya ulaşacağına inanma

7. Bir çocuk ağaca çıkmak ister ve siz bunu yasaklarsanız,
çok öfkelenir. Oysa, deneyip de tırmanamayacağını
kendisi anlarsa, fiziksel olanaksızlığı kabullenir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden
hangisine ulaşılabilir?

A) Özgürlüğün sınırları topluma göre değişir.
B) Toplumun yararını göz önünde bulundurarak kişisel
özgürlükleri sınırlandırmak gerekir.
C) Amaca ulaşmak isteyen kişi her yolu dener.
D) Yasalar toplumun örflerine göre hazırlanmalıdır.
E) Özgürlüğün karşısındaki toplumsal engeller tepkiye
neden olur.

8. Bergson, okura vermek istediği her şeyi yayımlamış
olduğunu belirterek bundan sonra yazdıkları arasında
bulunabilecek her türlü metnin, metin parçasının kendi
isteği dışında yayımlanmasını yasaklamıştır. Fakat
ölümünden sonra, bu yasak çiğnenmiştir. Bergson’un
topluma mal olduğu öne sürülmüş ve bazı konuların
açıklığa kavuşabileceği düşünülerek birçok yazısı yayımlanmıştır.
Böyle bir tutum haklı görülebilir; ama
etik açıdan da bizi rahatsız eder.

Parçada sözü edilen tutumun etik açıdan rahatsız
edici olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarihi zorunlulukların dikkate alınması
B) Toplum yararının gözetilmemesi
C) Bazı konuların açıklığa kavuşturulması
D) Filozofların topluma mal olmuş kişiler olarak düşünülmesi
E) Kişi haklarının göz ardı edilmesi

9. İyiyi isteyen, iyinin ne olduğunu bilenden daha güvendedir.
Çünkü, ilki hata yapsa da hep hoşgörüyle karşılanır;
ikincinin hatalarıysa çoğu kez affedilmez.

İyinin ne olduğunu bilenin hatalarının hoşgörüyle
karşılanmayışı aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Hata yapabileceğini kabullenmesine
B) Vicdanını rahatlatmaya çalışmasına
C) Yanlışı bile bile yapıyor olmasına
D) Başkalarının sorumluluğunu üstlenmesine
E) Toplumsal değerleri önemsemesine

10.Sanatta, nesnelerin bildiğimiz anlamından kopabilmemiz,
onları düşündüğümüz gibi değil, oldukları
biçimde kabul edebilmemiz gerekir. Örneğin, bir tabloda,
ekmek fırını camekânında bir dikiş makinesiyle
bir şemsiye bir arada olabilir. İşlevi saf ve kesin bir
biçimde saptanmış gerçek bir nesnenin (bir şemsiye)
kendinden çok uzak bir başka nesneyle (bir dikiş makinesi)
birlikte, her ikisi için de garip kaçan bir yerde
(bir fırın camekânı) bir arada olmaları, kendiliğinden
bu nesneleri işlev ve kimliklerinden ayırır. Bu nesneleri
eski anlamlarıyla görmek bir yanılgıdır. Artık onlar,
gerçek, şiirsel, yepyeni bir anlama kavuşmuştur.

Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi öne
sürülmektedir?

A) Var olmanın anlamı sanatçıya göre değişir.
B) Gerçek sanatçı, yapıtlarında doğanın gizemini
yansıtır.
C) Sanatçı, yapıtında kendi kişiliğinin ipuçlarını
verir.
D) Sanat, doğadaki gerçekliğe farklı bir anlam kazandırır.
E) Sanatın amacı güzeli ortaya koymaktır.

CEVAP ANAHTARI: 1.A 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.E 8.E 9.C 10.D

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: 2005 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 25 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir