2004 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

2004 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Sayfamızda 2004 ÖSS de Çıkmış Felsefe Sorularını ve Cevaplarını, 2004 Öss Felsefe, 2004 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2004 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2004 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2004 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2004 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları Bulabilirsiniz.


2004 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

1. Felsefe yapmak dağa tırmanmak gibidir. Sadece doruğu ele geçirmek için dağa çıkanlar dağdan bir şey anlayamazlar. Gerçek dağcı olanca varlığıyla dağda yaşadığı zamanı üstün tuttuğu içindir ki dağa tırmanır. Doruk ancak dağda yaşanan zamanın bir parçası olarak önemlidir. Dağ doruk değildir.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Filozof felsefe yapmanın her aşamasından haz alır.
B) Filozofun amacı gerçeğin bilgisine ulaşmaktır.
C) Felsefe yapmayı öğretir söylemeyi değil.
D) Felsefede doruk noktası yoktur.
E) Sevgi olmadan felsefe olmaz.

2. Hegel tarihi keşfeder Schopenhauer ise ondan vazgeçer. Onların bu uyuşmazlığı hala çözüm bekliyor.
Bu parçadan felsefi düşünce ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Soruların kendi cevaplarını içerdiği
B) Çağın değerlerine bağlı olduğu
C) Kesin bir doğruya ulaşılamadığı
D) Bilimsel düşünceden etkilendiği
E) Doğrusal ilerleme gösterdiği

3. Bir gün üç kişi İskoçya dağlarında yürüyüşe çıkmış. Bir süre sonra tek başına otlayan siyah bir koyun gören bu üç kişi arasında şu konuşma geçmiş:
I. kişi : Demek ki dağlardaki koyunlar siyah.
II. kişi : Bu kadar çabuk genelleyemezsin. Olsa olsa “İskoçya’da en az bir siyah koyun vardır.” diyebilirsiniz.
III. kişi : Söyleyebileceğim tek şey şuradaki koyunun siyah olduğudur.

Bu kişilerden hangilerinin söyledikleri bilimsel yaklaşıma uygundur?
A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I. ve II.
D) I. ve III. E) II. ve III.

4. Kendi yaptığı maymuncukla tüm güçlük kapılarını zorlayan bir filozof bir süre sonra maymuncuğu kullanabilmek için gereksiz kilit yapımına geçer.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yerilmektedir?

A) Aşırı kuşkucu olma
B) Kuramlara körü körüne bağlanma
C) Gerçekçi tutum takınma
D) Aracı amaç durumuna getirme
E) Kendi aklını üstün görme
5. Varlıklar sizin onlar karşısında duruşlarınıza göre gösteriyorlar kendilerini. Önümdeki bir demet gül ona bir botanik uzmanı olarak yaklaştığımda kendini botanik biliminin kavramlarıyla sunar. Bir teorik fizikçi olarak atomlardan fotonlardan kuarklardan oluşan bir madde olarak verir kendini. Öte yandan bir ressam ya da bir şairsem ne denli farklı “yüzleriyle” sunacaktır kendini.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Her varlık kendini diğer varlıklardan farklı gösterir.
B) Doğru bilgi varlığı yansıtan bilgidir.
C) Bilimler varlığın özünü anlamamızı kolaylaştırır.
D) Varlığın algılanışı algılayana bağlıdır.
E) Kişisel tutumlar varlığın özünü değiştirir.
6. Bilim adamları olayları gözlerken çoğu zaman inançlarının benimsedikleri düşüncelerin etkisinde kalmıştır. Örneğin bazı astronomlar “Çember mükemmel bir şekildir. Öyleyse gezegenlerin yıldızların yörüngeleri çember biçiminde olmalıdır.” düşüncesiyle hareket etmişler. Tycho Brahe 7 sayısının kutsallığına inanmış 7 gezegen olduğunu düşünerek gözlem yapmıştır.

Bu parçada sözü edilen bilim adamlarının bilimsel çalışmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine sahip olmadıkları kesinlikle söylenebilir?

A) Açıklık B) Nesnellik
C) Dakiklik D) Düzenlilik
E) Seçicilik

7. Ahlaki yaşamımızda sezgisel anlayış en yüksek kavrayışlar için zorunludur. Sadece kurallara mekanik bir biçimde uyma ya da kalıplara öykünme bizi uzağa götürmez. Yaşama sanatı eski rollerin bir provası değildir.
Bu görüşü benimseyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini reddetmesi beklenir?

A) Etik yaşamın varlığını
B) Sezgisel kavrayışların önemini
C) Yaşama sanatının varlığını
D) Kuralların zamanla değiştiğini
E) Evrensel ahlak yasasının varlığını

8. Toplumun saygın ve demokratik olarak gördüğü kurumlardaki bozulmalar kamuoyunu böyle görülmeyen kurumlardaki bozulmalardan daha çok rahatsız eder.
Bu durumun temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kötü olmazsa iyinin değeri bilinmez.
B) Saygınlık görecili bir kavramdır.
C) En iyinin bozulması en kötüdür.
D) İyi zamanla değişen bir kavramdır.
E) Kurumlar toplumun güvencesidir.

9. Bizleri sanata yönelten güçlü dürtülerden biri de gündelik hayatın acı verici kabalığından sıkıcı monotonluğundan ve sürekli değişen kişisel istekler zincirinden kaçma gereksinimidir.

Bu cümlede sözü edilen gereksinim sanatta özellikle hangi yolla giderilir?

A) Belirli bir üslubu sürdürme
B) Alanını sınırlama
C) Kurmaca dünya oluşturma
D) Kalıcı yapıtlar verme
E) Kullanacağı tekniği belirleme

10. Ben elime fırçayı alıp resim yapan biri değilim. Gene de usta ellerden çıkma görsel yapıtların seyrine öyle kaptırırım ki kendimi… Ama neyleyim benim konumda birinin eski Çin resimlerine erişme olanağı pek yok. Buna karşılıkelimki uzatır uzatmaz eriştiğim Çin şiirleri var. Bunların çoğu o resimlerle akraba. Demek ki resim özlemimi şiirle giderebilecek durumdayım.

Bu parçaya dayanarak sanatla ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Farklı sanat dalları benzer duygu ve düşünceleri yansıtabilir.
B) Sanat yapıtının ortaya çıkışında izleyicinin de rolü vardır.
C) Kimi sanatçılar sanatın birkaç dalıyla ilgilenir.
D) Sanat yapıtları eskidikçe değer kazanır.
E) Sanattan anlamak uzmanlık gerektirir.


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: 2004 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 21.7 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir