9. Sınıf Edebiyat Edebiyat, İnsan ve Toplum Konu Anlatımı

9. Sınıf Edebiyat Edebiyat, İnsan ve Toplum Konu Anlatımı

9. Sınıf Edebiyat Edebiyat, İnsan ve Toplum Konu Anlatımı Videosunda konuyu daha iyi kavramanız için 9. Sınıf Edebiyat Edebiyat, İnsan ve Toplum Konu Anlatımı konusunu temelden anlatarak 9. Sınıf Edebiyat Edebiyat, İnsan ve Toplum Konu Anlatımı Sınavda karşınıza çıkabilecek soru tiplerine benzer sorular çözecektir.

Konuyu daha iyi anlamak için;

1. Videoyuyu izlerken konun önemli yerlerine ait kısa kısa notlar almanızı.
2. İzledikten sonra konu ile ilgili sorular çözmeni öneriyoruz.

9.Sınıf Edebiyat Ek Kaynaklar:

9. Sınıf Edebiyat Edebiyat, İnsan ve Toplum Konu Anlatımı konusuna çalıştıktan sonra 9.Sınıf Edebiyat Ana başlığına giderek 9.Sınıf ders notlarımızı, 9.Sınıf Edebiyat konu anlatımlı videoları, çözümlü ve yazılı sorularını inceleyerek konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. Ana başlığına gitmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

EDEBİYAT, İNSAN VE TOPLUM

Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.Güzel sanatlar için yapılan en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapılan sınıflandırmadır.Bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan sanatlara ise plastik sanatlar denir.Güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.

Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliğidir.Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli öğesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir.Edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman ikinci plandadır

DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ

EDEBİYAT, İNSAN VE TOPLUM

Edebiyat; Tanımı, Konusu, İçeriği,Yöntemi

-Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. Edebiyat, sözcüğü Arapça ”edep” sözcüğünden türemiştir. Edebiyat sözcüğü ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır. Şinasi’den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere ”şiir ve inşa” denilmekteydi.

– Bir dil ürünü olan yazılı ve sözlü eserlerin tümü. Bu bakımdan bir gazete haberinden sanat değeri taşıyan hikaye, roman,deneme, fıkra türüne kadar her türlü yazı edebiyat eseri sayılır.

Edebiyatın Konusu

Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri her şey, edebiyatın konusunu oluşturur.

Edebiyatın İçeriği

Dil ürünlerinde kullanılan üsluptur. (hikaye,roman,deneme,fıkra,makale vb.) edebiyatın içeriğini oluşturur.

Edebiyatın Yöntemi

Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesi de edebiyatın yöntemini oluşturur.

Edebî Eser; Tanımı ve Özellikleri

İnsanın duygu ve düşüncelerini; özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu oluşturan dil ürünlerine edebî eser denir.

Edebi Eserin Özellikleri:

· Edebî eser okuyanı etkilemelidir.

· Anlatımı güzel düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır.

· Konusu;ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır.

· Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra toplumca anlaşılıp beğenilmelidir.

· Duygu ve düşünceler belli bir edebî türe uygun olarak anlatılmalıdır.

· Eser estetik ölçüler içinde ,belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır

Edebiyat Tarihi ve Önemi

Bir ulusun çağlar boyu oluşturduğu sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir. Edebiyat tarihi bir ulusun geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır. Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyiyi, doğruyu, güzeli bulmalarına yardımcı olur.

Bizde Tanzimat dönemine kadar edebiyat tarihi tezkirelerden ibaretti.

Tezkire: Şairlerin hayat hikayelerini anlatan biyografi türünden eserlere denir.

Başlıca edebiyat tarihi yazarlarımız şunlardır: Ziya Paşa,M. Fuat Köprülü, Agah Sırrı Levend, Ahmet Hamdi Tanpınar,Nihat Sami Banarlı

Dil-Kültür-Edebiyat İlişkisi

Dil, insanların duygu düşünce ve düşlerini; özlem ve isteklerini anlatma aracıdır.

Kültür ise;dil,din,ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde oluşturduğudeğişim ve bileşimdir.Bu nedenle dil bir ulusun temel taşıdır.Dil kültür değerlerimizi geleceğe taşır ve edebiyatın da temel öğesidir.

Dil, edebiyatın temel öğesi; edebiyat, kültür birikiminin kendisidir. Görüldüğü gibi dil,kültür ve edebiyat birbirinin tamamlayıcısıdır.

Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Edebiyatın temel öğesi olan dil diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Bundan dolayı felsefe, psikoloji, sosyoloji, hatta tarih, coğrafya, ekonomi vb. diğer bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır.

Araştırmacılar da edebiyat araştırmalarında yazarınbiyografisini yazarken tarih biliminden,yaşadığı ortamı yazarken sosyoloji biliminden,yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu anlatırken ise psikolojiden faydalanırlar.

Yazarı etkileyen toplumsal,siyasal ve felsefî görüşleri de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla ortaya koyarlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir